Aktuellt från Krokholmen

Läs mer här

Avfallshantering

För att minimera kostnaderna för avfallshantering och för att jobba för en hållbar miljö, i enlighet med Tjörns kommuns miljöarbete, önskar vi er hjälp att följa reglerna nedan för avfallshantering och källsortering.

Tack för hjälpen!

Komposten

I komposten slängs allt matavfall såsom matrester, kaffefilter, tepååsar och fruktskal. Komposten finns bakom köket och består av 7 + 7 tunnor. På tunnorna står veckodagarnas namn. För varje dag samlar man ihop den kompost man har och lägger i den tunna som motsvarar aktuell veckodag. När man har slängt sin kompost i tunnan ska man lägga på en liten skopa mull som finns i separata tunnor vid kompostplatsen.

Om det blir extra mycket kompost någon dag och tunnan blir mycket full, kan man fördela avfallet lite i aktuell veckas tunnor. Om det känns väldigt blött i någon tunna kan man lägga på en extra skopa mull. Udda veckor används den vänstra raden tunnor och jämna veckor används den högra.

Tack vare att varje tunna får vila två veckor mellan påfyllningarna, hinner avfaller förmultna en del och sjunka undan lite grann.

Glas

På bryggan finns containrar för färgat respektive ofärgat glas.

Metallburkar

Vid containern på bryggan finns en burkpress. Här ska alla metallburkar pressas innan de slängs i den stora containern på bryggan. Detta är mycket viktigt för att packa containern effektivt så att den ska rymma så mycket som möjligt under en säsong.

Kartonger och övriga förpackningar

Alla kartonger och förpackningar ska minimeras i volym innan de slängs i den stora containern. De ska antingen rivas eller vikas ihop så de tar så lite plats som möjligt. Våra containertransporter till fastlandet för tömning är mycket kostsamma och vi försöker göra detta i så liten omfattning som möjligt.