Aktuellt från Krokholmen

Läs mer här

Brandskydd

Viktig information kring ditt besök på Krokholmen!

För fullständig brandskyddsinformation, ladda ned pdf här: Brandskyddet

Sjövärnsföreningen Krokholmen som äger och förvaltar Krokholmen vill verka för att ni får en så trygg vistelse på vår ö som möjligt. Som arrangör av en vistelse på Krokholmen finns det många saker att tänka på. Med dessa rader vill vi ge dig lite hjälp på vägen i ditt planeringsarbete och fokusera på den viktiga frågan med brandskyddet.

Brandskyddsarbete

Krokholmens verksamhet vänder sig främst till barn, ungdomar och de föreningar, organisationer som arrangerar läger och kurser för dessa. Ön hyser dessutom, oftast på vår och höst, även verksamhet inriktad till vuxna. Företag och Högskolor finns bland gästerna. Ofta kommer deltagare som inte har varit på ön tidigare, deltagare som inte har erfarenhet att leva under ”enklare” förhållande eller de förutsättningar som finns i form av storkök, etc.

Föreningen har upprättat en Brandskyddsplan som du finner på www.krokholmen.com eller som kan rekvireras från den uthyrningsansvarige. Brandskyddsplanen finns även anslagen i Matsalen, Trossbotten och Hyttan.

Boende

På Krokholmen bor man många tillsammans i baracker, med begränsade förvaringsutrymmen för personliga tillhörigheter och kläder. Det blir lätt så att väskor, kläder etc. sprids runt i sovutrymmena. Detta kan hindra utrymmningsvägar samt vara en orsak till att en ev. brand sprids. Arbeta därför in Ordning och Reda som en naturlig del i er vistelse på Krokholmen. Var sak på sin plats – då växer dina deltagare i sitt umgänge med andra och ni skapar förutsättningar för en säker miljö.

Kök, matsal och matlagning

För kök och matlagning skall en ansvarig utses. Ansvaret kan begränsas till enstaka måltider eller för hela vistelsen. I köket används gasol för matlagning. Detta medför risker för överhettning av kokkärl i kombination med öppen låga – lätt att stekpannor med fett tar eld etc.

Användningen av levande ljus bidrar till en fin stämning men tänk på riskerna och lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

I anslutning till matsalen finns en grill. Tänk på att hålla grillen borta från huset och altanen. Och Du – även här är ordning A&O

Vilka säkerhetsbestämmelser gäller på Krokholmen?

Gasol för användning i köket

Gasolflaskor avsedda för användning i köket (flaska P45) skall förvaras inom markerat område bakom köket. I samband med utbyte av flaskor skall förvaring ske utomhus på bryggan.

Övrig gasol

I bostadsutrymme får förvaras max en gasflaska med < 30 liter gasol (flaska P11).

I övriga lokaler får förvaras max två gasflaskor med < 60 liter gasol (2 st flaskor P11). (A-byggnad enl. SÄIFS1998:7)

Rökning

Rökning inomhus är ej tillåtet samt inte heller vid gasollagret bakom köket.

Eld och grillning

”Lägereld/bål” får endast tändas i Grand Canyon.

Grillning får endast ske utomhus i för ändamålet arrangerad behållare.

Grillning på bryggan är förbjudet, den är av trä och behandlad med olja.

Var försiktig med kombinationen – öppen eld (även Trangiakök) och torrt gräs.

Brandskyddsinstruktion

Som Hyresgäst är du ansvarig för brandsäkerheten kring din lägerverksamhet. Till ditt förfogande för detta håller Krokholmen med föreskrivna handbrandsläckare, brand-larmsutrustning, samt fasta installationer för brandskydd. När du planerar ditt läger låt brandskydd och säkerhet vara en självklar och viktig del i arbetet.

Förläggningsplan

En förläggningsplan skall upprättas. I planen skall framgå var varje deltagare bor i respektive barack. En ansvarig, tillräckligt vuxen person skall vara utpekad som förläggningsansvarig för baracken. Den ansvarige skall se till att förläggningsplanen är ifylld, att handbrandredskap finns tillgängliga samt att utrymningsvägar hålls fria.

Förslag till utformning av förläggningsplan för utskrift finner du på www.krokholmen.com eller kan rekvireras från uthyrningsansvarig.

Brandövning

Samla deltagarna och informera om brandskyddet och vilka risker det skall möta

  • Regler som gäller kring rökning, öppen eld, grillning
  • Riskerna med gasol och hantering av motorbränsle
  • Vad man skall göra om brand utbryter
  • Utrymning och återsamling – inräkning
  • Rädda liv & skydda egendom, i denna ordning!
  • Håll ordning! och utrymningsvägar öppna och fria från väskor och kläder, etc.
  • Visa handbrandsläckare och hur de används (lös inte ut Krokholmens brandsläckare!)
  • Visa hur brandlarmet i Trossbotten fungerar (samma som i Märsen, Skansen och Hyttan) samt hur det låter genom att i larmcentralen sätta brytaren till ”Test”. Återställ larmet efter test genom att föra knappen uppåt.

 

Fördjupning

Berätta om skillnader i olika typer av handbrandsläckare – vilken används var, hur och när

Ordna brandövning på Halvdäcks västra del med släckning av brand i brinnande trä (vatten, skum), olja (CO2, pulver), docka (kvävning – filt), stekpanna (kvävning – lock) etc.

Starta brandsprutan och prova att spruta med olika munstycken

Gör en utrymningsövning

Välkommen till Krokholmen – vi hoppas du skall få en trevlig vistelse på vår fina ö.