Aktuellt från Krokholmen

Läs mer här

Färskvatten

Det finns inget naturligt sötvatten på Krokholmen. Allt färskvatten produceras med hjälp av en avsaltningsanläggning och lagras sedan i en tank. Varje timme produceras vanligtvis ca 300 l vatten.

I köket finns en panel med lampor som indikerar status för vattenanläggningen. Om denna påvisar låg vattennivå kan förbrukningen av vatten ha varit för stor en tid, men det är också möjligt att anläggningen behöver service. Skulle detta ske är det viktigt att begränsa användning av vatten t.ex. när det gäller duschande, men matlagning och annan vardagsanvändning bör inte vara något problem.

Kontakta gärna hyresansvariga för mer information.

IMG_4107