Aktuellt från Krokholmen

Läs mer här

  • Start
  • Information till badgäster

Information till badgäster

När du som inte är hyresgäst kommer i land på Krokholmen så måste du följa allemansrättens riktlinjer, vilket innebär att visa hänsyn till verksamheten och de hyresgäster som disponerar ön.  

Grundprincipen i allemansrätten är att – Inte störa eller förstöra. Det är därför OK att göra strandhugg på platser som inte ligger i anslutning till öns bebyggelse och du kan övernatta 1 dygn i din båt och bada från klipporna. Du måste respektera hemfridszonen i allemansrätten, vilket begränsar var du kan röra dig på ön. De gröna områdena på kartan visar var du kan lägga till med din båt och var du kan vistas under ditt besök. T.ex. bryggorna ligger i anslutning till bebyggelse och disponeras endast av hyresgäster.