Aktuellt från Krokholmen

Läs mer här

  • Start
  • Villkor för uthyrning

Villkor för uthyrning

Som hyresgäst på Krokholmen förfogar man över hela ön utom de byggnader som kallas Slipen, backen och Utkiken, på öns Norra del. (Se karta över byggnader här) Dessa tillhör Sjövärnsföreningen Krokholmen och hyrs inte ut.

På Slipen kan föreningsmedlemmar vistas även när ön är uthyrd, men i övrigt ska inga andra gäster vara på ön, om inget sådant avtalats med hyresgästen och uthyrningsansvariga.

Uthyrning i andra hand är inte tillåtet.

Varje dygn debiteras enligt priser bestämda av Sjövärnsföreningen Krokholmens styrelse.

Man har tillgång till ön från eftermiddagen det datum bokningen startar, till förmiddagen det datum bokningen slutar. Om andra önskemål finns ska man som hyresgäst kontakta uthyrningsansvariga, så hjälper vi till att koordinera hyresgästerna och sköta logistiken.

Hyresgästen är ansvarig för den verksamhet som bedrivs på och runt Krokholmen under hyresperioden.

Skador

Skador på hus, båtar och övriga inventarier skall omedelbart meddelas uthyrningsansvariga. Skador på eller förlust av inventarier, som uppkommit under hyresperioden, debiteras hyresgästen.

Reparationer p.g.a. skadegörelse eller slarv utfös av Sjövärnsföreningen Krokholmen och debiteras hyresgästen.

Kostnad för städning debiteras hyresgästen om ön lämnas i ostädat skick.

Avbokning

Villkor för avbokning hänvisas till den bokningsbekräftelse du erhåller vid bokning.

Nycklar

När du kommer till Krokholmen ska nycklar till anläggningen hämtas i en liten nyckelbox. Boxen finns på östra gaveln av huset Batteriet vid bryggan. Kod till nyckelboxen meddelas dagarna före hyresperioden.

När ni lämnar ön ska alla nycklar läggas tillbaka i boxen. Ställ om kodlåset så att boxen blir låst.

Säkerhet och Livsmedelshantering

Som hyresgäst på Krokolmen äger du ansvar för att brand och säkerhetsrutiner följer myndighetens krav. Krokholmen är som anläggning också godkänd av kommunen för beredning av mat och vi uppfyller krav för hantering av avfall. Du som hyresgäst har under er vistelse det fulla ansvaret för att dessa rutiner efterlevs. Ni är själva ansvariga för er egen livsmedelshantering.

Ansvar

Utse en lägerchef och en köksansvarig person. Meddela dessa till Sjövärnsföreningen Krokholmens uthyrningsansvariga via e-post.